Your address will show here +12 34 56 78
Het bestuur Stichting Dorpshuis Landsmeer RSIN nummer 002840662

Dorpshuis Het wapen van Landsmeer is eigendom van een onafhankelijke stichting. De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van een gebouw, dat lokaalruimte biedt aan instellingen die zich ten doel stellen de zelfwerkzaamheid der plaatselijke bevolking te Landsmeer in verenigingsverband op geestelijke, sociaal, cultureel en -recreatief terrein te bevorderen

Het bestuur wordt gevormd door gebruikers van het Dorpshuis Het wapen van Landsmeer. Steun hun activiteiten en word donateur voor minimaal € 10,- per jaar.

De inschrijfformulieren kunt u vinden in Het wapen van Landsmeer of vraag ernaar bij de beheerder.

 

Algemeen bestuur:

Het algemeen bestuur van het Dorpshuis wordt gevormd door:

Voorzitter: Evert de Jager 

Penningmeester: Frans van Houtert

Secretaris: Marina Stil

 

Overige bestuursleden:

Houshang Naraghi

Ruud Heijermans

Haijo van der Werf

Marianne Brander

 

Het beloningsbeleid: Artikel 7, derde lid van de statuten: Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van bewijsstukken vergoed.